Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Ordning och reda

Bild av fendrar Båtklubbens regler vid förtöjning av båt vid Y-bom och boj:

1. Båtförsäkring

Ni är skyldig att inneha en båtförsäkring som kan ersätta skador på bryggor/annans båt

2. Förtöjning och Y-bom

Båten skall förtöjas så att den inte kan skada brygga eller Y-bom och var rätt dimensionerad

3. Ryckdämpare vid förtöjningspunkter

Alla förtöjningspunkter skall ha säkrade ryckdämpare av stål eller gummi (gäller A-plats)

4. Ta bort förtöjningsutrustning under vintern

All förtöjningsutrustning skall tas bort från bryggor och Y-bom under vintersäsongen

5. Ingen överlåtelse av båtplats

En tilldelad båtplats får, under inga omständigheter, överlåtas till någon annan

6. Ej personliga båtplatser

Bryggfogden äger rätt att omdisponera båtplatserna för bästa utnyttjande av bryggorna D.v.s. man har inte en ”personlig” båtplats

7. Arbetsplikt vid 2 tillfällen per år

Enligt årsmötet är det arbetsplikt vid två tillfällen per år som meddelats i vårbrevet.
Om ni uteblir debiteras ni 400kr/tillfälle. Medlem är skyldig att 2 veckor innan utsatt arbetstillfälle meddela om ni har förhinder och istället kan ingå i en arbetsgrupp som kallas under året.

Meddelas skriftligen via brev eller mail till info@flaxenviksbatklubb.se, vänligen skriv ”Arbetsplikt” som ingress
 

Share to Twitter Share to Facebook Share to Digg Share to Delicious